Natječaj za civilno-vojno školovanje “KADET” u 2013. godini

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

raspisuje

NATJEČAJ

Za stipendiranje 60 studenata od 1. godine preddiplomskih studija, u statusu kadeta, za stjecanje akademskog naziva prvostupnika, od akademske godine 2013./2014. na:

I. SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

1. Fakultet elektrotehnike i računarstva

 • svi preddiplomski sveučilišni studiji

2. Fakultet strojarstva i brodogradnje

 • svi prediplomski sveučilišni studiji

3.Prirodoslovno-matematički fakultet

 • svi preddiplomski sveučilišni studiji

4. Fakultet prometnih znanosti

 • studij aeronautike-vojni piloti

5. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 • svi preddiplomski sveučilišni studiji

II.  SVEUČILIŠTU U SPLITU

1.  Pomorski fakultet

 • smjer brodostrojarstvo

2.  Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Preddiplomski sveučilišni studiji:

 • elektrotehnika i informacijska tehnologija
 • strojarstvo
 • računarstvo
 • industrijsko inženjerstvo

Preddiplomski stručni studiji:

 • elektrotehnika
 • strojarstvo
 • računarstvo

3. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

 • svi preddiplomski sveučilišni i stručni studiji

4. Prirodoslovno-matematički fakultet

 • svi preddiplomski sveučilišni studiji

5. Kemijsko-tehnološki fakultet

 • sveučilišni preddiplomski studij kemijske tehnologije
 • sveučilišni preddiplomski studij kemije
 • stručni studij kemijske tehnologije

UVJETI:

 • isključivo državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen(a) 1993. godine ili kasnije
 • upisana 1. godina redovitog studija (u srpnju 2013. god.)
 • ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta temeljem psihologijskog ispitivanja i zdravstvenih pregleda
 • zadovoljavanje sigurnosnih kriterija

Kandidati trebaju dostaviti:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona
 • presliku domovnice, rodnog lista, svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o pohađanju istog uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak kod nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci
 • potvrdu o upisanom 1. semestru na fakultetu navedenom u natječaju (dostavlja se nakon upisa na fakultet u srpnju 2013.)

Sve potrebne preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira kandidata dokumenti se ne vraćaju kandidatima koji nisu ispunili sve potrebne uvjete natječaja. Originalni dokumenti bit će traženi samo od kandidata nakon konačnog odabira.

Rok za podnošenje prijava  je do 3. svibnja 2013. godine.
Prijave se podnose Odsjecima za poslove obrane u kojima se kandidati nalaze u evidenciji vojnih obveznika odnosno po mjestu prebivališta za žene.

Informacije u svezi natječaja mogu se dobiti: