Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu zdravstvenih usluga za potrebe MO i OS RH na lokaciji Split

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

Sukladno Uredbi o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti („Narodne novine“, broj 19/18, u daljnjem tekstu: Uredba) svim zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja se na raspolaganje

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
ZA NABAVU ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA POTREBE MO i OS RH NA LOKACIJI SPLIT

Priloženi dokumenti:
1 MB