Interni oglas za popunu dužnosti stožerni časnik, OF-4, USCENTCOM J5 Combined Strategic Analysis Group, Tampa, SAD

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

 
stožerni časnik (Strategic Analyst), OF-4, USCENTCOM J5 Combined Strategic Analysis Group (CSAG), Tampa, SAD


Uvjeti:

  • treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe
  • znanje engleskog jezika SLP 3332
  • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
  • ostali uvjeti propisani opisom poslova 

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj  2020.

Dužnosti se popunjavaju u trajanju od tri godine.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s pitanjima vezanim uz dužnost.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa.