Air Tractor PP NOS-a na požarištu na planini Svilaji

Protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 29. kolovoza 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu na planini Svilaji u blizini mjesta Otišić, 8 kilometara jugoistočno od Vrlike, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Protupožarni zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a na požarište je upućen s aerodroma u Zemuniku Donjem u 10,05 sati. Nakon 35 minuta djelovanja na požarištu, zrakoplov je upućen nazad na matični aerodrom na kojeg je sletio u 11,45 sati. Zrakoplov PP NOS-a na požar je ispustio 6 vodenih bombi, odnosno 18 tona vode.