Air Tractori PP NOS-a na požarištu u području Kosinja

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802F Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 29. kolovoza 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Pazariškog Bakovca, u blizini Kosinja, 20 kilometara zapadno od Perušića, u Ličko-senjskoj županiji.

Požar je ugašen, a zahvatio je 3 hektara borove i bukove šume.
Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Prvi Air Tractor AT-802F na požarište je upućen s aerodroma u Zemuniku Donjem u 8,40, a drugi u 9,30 sati. Nakon uspješnog zajedničkog djelovanja po požaru prvi zrakoplov se u 12,20 sati vratio nazad na matični aerodrom, a u 13,40 isto je učinio i drugi.
Dva zrakoplova PP NOS-a na požarištu su ostvarila 6 sati i 30 minuta leta, te na požar ispustila 21 vodenu bombu, odnosno 63 tone vode.