Foto: OSRH

Angažiranost pripadnika OS RH na poplavljenim području

Protupoplavni (PPv) vod Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga (NOS OS RH) sa 96 pripadnika (70 pripadnika Hrvatske kopnene vojske  OS RH i 24 pripadnika Zapovjedništva za potporu OS RH), angažiran je i danas, u četvrtak, 13. rujna 2017., na širem području grada Zadra kao pomoć u obrani od poplava.

U pripravnosti u matičnim postrojbama nalazi se 292 pripadnika Hrvatske kopnene vojske (HKoV-a) OS RH.

Tijekom jučerašnjeg dana bilo je angažirano ukupno 70 pripadnika HKoV-a OS RH i 24 pripadnika ZzP-a OS RH s tri radna stroja, kombinirkom i 12 motornih vozila na sanaciji puteva u Sukošanu i Ninu, elektroagregatima i pumpama za vodu na zadaćama ispumpavanja vode i ispomoći u Zadru, Poličniku i Murvici te postavljanju montažnog pješačkog aluminijskog mosta u gradu Ninu.