Canadair PP NOS-a na požarištu između Knina i Ervenika

Dva protupožarna zrakoplova Canadaira CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 29. kolovoza 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području mjesta Radučić i Oćestovo, između Knina i Ervenika, u Šibensko-kninskoj županiji.

Požar je ugašen, a zahvatio je 12 hektara trave, niskog raslinja, smrike i borove šume.
Zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Prvi Canadair CL-415 na požarište je upućen s aerodroma u Zemuniku Donjem u 16,35 sati.
Drugi Canadair CL-415 pridružio mu se u 17,30 sati, nakon što je okončao gašenje požara pored Vodica.
Uspješnim zajedničkim djelovanjem dva zrakoplova su uspjela požar staviti pod nadzor gasitelja, te su se nakon toga zaputila na zadarski aerodrom na kojeg su sletjeli u 18,05 sati.
Dva zrakoplova PP NOS-a na požarištu su ostvarila sat i 20 minuta leta, te na požar ispustila 8 vodenih bombi, odnosno 48 tona vode.