Canadair PP NOS-a na požarištu jugoistočno od Vodica

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 29. kolovoza 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području mjesta Srima, jugoistočno od Vodica, u Šibensko-kninskoj županiji.

Požar je lokaliziran, a zahvatio je 1 hektar trave i niskog raslinja.
Zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a na požarište je upućen s aerodroma u Zemuniku Donjem u 16,30 sati. Nakon uspješno obavljene zadaće zrakoplov je u 17,25 sati preusmjeren na požarište između Knina i Ervenika. Canadair CL-415 na požarištu je ostvario 40 minuta leta, te na požar ispustio 20 vodenih bombi, odnosno 120 tona vode.