Canadair PP NOS-a na požarištu na planini Svilaji

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 2. rujna 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Maljkova na planini Svilaji, 11 kilometara sjeverozapadno od Hrvaca, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je ugašen, a zahvatio je 3782 hektara raslinja.
Protupožarni zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a upućen je na požarište s aerodroma u Zemuniku Donjem u 15,30 sati. Na požarištu je djelovao 50 minuta i na požar ispustio 6 vodenih bombi, odnosno 36 tona vode. Nakon toga, vratio se nazad na matični aerodrom na kojeg je sletio u 17,00 sati.