Canadair PP NOS-a na požarištu u području Putnikovića

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 29. kolovoza 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području između mjesta Putniković i Žuljana na poluotoku Pelješcu, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Požar je lokaliziran, a zahvatio je preko 300 hektara borove šume i niskog raslinja na nepristupačnom terenu.
Protupožarni zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a na požarište je upućen s aerodroma u Zemuniku Donjem u 7,35 sati. Nakon uspješnog djelovanja zrakoplova po požarištu požar je stavljen pod nadzor gasitelja, a Canadair CL-415 se vratio nazad na matični aerodrom na koji je sletio u 10,35 sati.
Na samom požarištu zrakoplov je ispustio 31 vodenu bombu, odnosno 186 tona vode, te ostvario sat i 25 minuta leta.