Canadair PP NOS-a na požarištu u području Radošića

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 31. kolovoza 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Radošića, 7 kilometara sjeverno od Kaštela, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je ugašen, a zahvatio je 2 hektara trave i niskog raslinja.
Protupožarni zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a na požarište je upućen s aerodroma u Zemuniku Donjem u 12,50 sati. Na požarištu je djelovao 25 minuta i za to vrijeme na požar ispustio 6 vodenih bombi, odnosno 36 tona vode. Nakon toga produžio je na požarište u području Zelembaba.