Canadairi na požarištu u Sumartinu na otoku Braču

Dva protupožarna zrakoplova tipa Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) u četvrtak,13. lipnja 2013. angažirano je na zadaći gašenja požara na požarištu u u Sumartinu na otoku Braču.