Foto: Arhivska snimka MORH

Dodatno angažirane snage HRZ-a na gašenju požara

U popodnevnim satima dodatno su angažirani avioni i helikopter na gašenju požara u Šibensko-kninskoj, Istarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji

U popodnevnim satima, u četvrtak, 12. kolovoza 2021. dodatno je angažiran jedan Canadair CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH na gašenju požara na području Vrpolja u Šibensko-kninskoj županiji.

Također, angažiran je jedan Canadair CL-415 za potrebe gašenja požara u Istarskoj županiji na području Šikići-Jadreški.

Jedan helikopter Mi-8 MTV, također u popodnevnim satima, je angažiran na požarištu Srijane u Splitsko-dalmatinskoj županiji a na isto požarište preusmjeren je jedan Canadair CL-415 s požarišta Vrpolje.

Podsjetimo, prethodno tijekom dana su angažirana četiri protupožarna aviona, dva Canadaira CL-415 i dva Airtractora AT-802 na gašenju požara na području Vrpolja u Šibensko-kninskoj županiji. Dva Airtractora AT-802 preusmjerena su s požarišta na području Vrpolja na požarište kod Rasline u Šibensko-kninskoj županiji, dok je jedan Airtractor AT-802 angažiran na protupožarnom izviđanju na ruti Zadar – Dubrovnik – Zadar.