Foto: HRZ / M. Karačić

Dva Canadaira gase požar kod Makarske

Dva Canadaira upućena su u akciju gašenja požara na području Živogošća-Mala Duba kod Makarske

Dva Canadaira CL-415 iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) iz vojarne “Pukovnik Mirko Vukušić” iz Zemunika upućena su u nedjelju, 27. listopada 2019. godine u popodnevnim satima na gašenje požara na području Živogošća-Mala Duba kod Makarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Ovo je peti požar u listopadu ove godine na kojemu su angažirane zračne protupožarne snage.

Protupožarna eskadrila nakon završetka glavnog napora ovogodišnje protupožarne sezone (25. rujna) svakodnevno provodi dežurstva potrebitog broja posada i aviona, a do kraja listopada posade su u spremnosti i za angažman u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite (RescEU).