E-savjetovanje o nacrtu Strategije nacionalne sigurnosti

Nacrt Prijedloga Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske dostupan je od danas, petka, 28. travnja 2017. zainteresiranoj javnosti na tridesetodnevno e-savjetovanje na Središnjem državnom portalu.

Svi zainteresirani građani, organizacije civilnog društva, poduzetnici kao i svi drugi zainteresirani mogu se davanjem prijedloga, kritika i komentara uključiti u otvoreno javno savjetovanje.

Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske strateški je dokument kojim se opisuje sigurnosno okružje i izazovi, vrijednosti i interesi, rizici i prijetnje Republici Hrvatskoj, sigurnosti koncept te sigurnosna politika Republike Hrvatske.

Nacrtom prijedloga Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske definira se vizija, sigurnosni koncept, nacionalni interesi, razmatra sigurnosno okružje, definiraju strateški ciljevi, instrumenti i mehanizmi njihova ostvarivanja. Nacrt prijedloga Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske definira Strategiju kao ishodišni strateški dokument kojim se određuju politike i instrumenti za ostvarivanje vizije i nacionalnih interesa odnosno postizanje sigurnosnih uvjeta koji će omogućiti uravnotežen i kontinuiran razvoj države i društva.

S obzirom da je Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske donesena  2002. godine (NN br. 32/02), zbog proteka vremena od petnaest godina pristupilo se izradi i donošenju nove Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.