E-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o sustavu domovinske sigurnosti

Nacrt prijedloga Zakona o sustavu domovinske sigurnosti dostupan je zainteresiranoj javnosti na e-savjetovanju na Središnjem državnom portalu od utorka 16. do 30. svibnja 2017. godine.

Svi zainteresirani građani, organizacije civilnog društva, poduzetnici kao i svi drugi zainteresirani mogu se davanjem prijedloga, kritika i komentara uključiti u otvoreno javno savjetovanje.

U Nacrtu strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske konstatira se da u Republici Hrvatskoj postoje tijela koja raspolažu potrebnim sposobnostima i imaju zakonima regulirane nadležnosti u provedbi aktivnosti i zadaća iz okvira procesa upravljanja sigurnosnim rizicima od značaja za nacionalnu sigurnost.

Uspostavom sustava domovinske sigurnosti ostvario bi se usklađen i sustavan razvoj sposobnosti svih tijela, primjeren promijenjenoj paradigmi sigurnosnih prijetnji i rizika, uz racionalno i učinkovito korištenje proračunskih sredstava. Takav sustav mora omogućiti koordinaciju aktivnosti tijela koja sudjeluju u procesu upravljanja sigurnosnim rizicima, što je od osobitog značaja kada se radi o upravljanju u kriznim stanjima.

Sustav mora biti inkluzivan te mora omogućiti da u skrb za nacionalnu sigurnost na prikladan, partnerski način mogu biti uključeni brojni subjekti društva, a ne samo ona državna tijela čija je temeljna zadaća doprinos jačanju nacionalne sigurnosti. Zakonom o sustavu domovinske sigurnosti želi se osigurati uvjete za uspostavu i učinkovito funkcioniranje takvoga sustava.

E-savjetovanje je otvoreno na Središnjem državnom portalu, poveznica .