Formiranje NOS-a OSRH za pomoć u otklanjanju posljedica snježnih oborina

Temeljem naloga ministra obrane Ante Kotromanovića, danas, 4. veljače 2012. godine formirat će se Namjenski organizirane snage (NOS) Oružanih snaga RH, koje će se moći, prema potrebama, staviti na raspolaganje u svrhu otklanjanja posljedica snježnih oborina na području Dalmacije.

Tako će se danas približno 200 pripadnika Gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske (HKoV) okupiti u vojarnama u Kninu, Sinju te u pomorskoj bazi Lora u Splitu. Njihov angažman ovisit će o potrebama i zahtjevima Državne uprave za zaštitu i spašavanje i jedinica lokalne samouprave. O eventualnim detaljima vezanim uz mogući angažman pripadnika OSRH u gore navedene svrhe, Ministarstvo obrane će redovno izvještavati javnost.