Fotogalerija: Hrvatska vojska postavlja samoodrživi ekspedicijski kamp ispred KB Dubrava

Hrvatska vojska postavlja samoodrživi ekspedicijski kamp ispred KB DubravaHrvatska vojska postavlja samoodrživi ekspedicijski kamp ispred KB DubravaHrvatska vojska postavlja samoodrživi ekspedicijski kamp ispred KB DubravaHrvatska vojska postavlja samoodrživi ekspedicijski kamp ispred KB DubravaHrvatska vojska postavlja samoodrživi ekspedicijski kamp ispred KB DubravaHrvatska vojska postavlja samoodrživi ekspedicijski kamp ispred KB DubravaHrvatska vojska postavlja samoodrživi ekspedicijski kamp ispred KB DubravaHrvatska vojska postavlja samoodrživi ekspedicijski kamp ispred KB Dubrava