Fotogalerija: Otvorena izložba “Kanada u Afganistanu”

Otvorena izložba 'Kanada u Afganistanu'Otvorena izložba 'Kanada u Afganistanu'Otvorena izložba 'Kanada u Afganistanu'Otvorena izložba 'Kanada u Afganistanu'Otvorena izložba 'Kanada u Afganistanu'Otvorena izložba 'Kanada u Afganistanu'Otvorena izložba 'Kanada u Afganistanu'Otvorena izložba 'Kanada u Afganistanu'Otvorena izložba 'Kanada u Afganistanu'Otvorena izložba 'Kanada u Afganistanu'