Fotogalerija: Klapa HRM-a “Sv. Juraj” dobitnik godišnje nagrade grada Kaštela

Klapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada KaštelaKlapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada KaštelaKlapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada KaštelaKlapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada KaštelaKlapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada KaštelaKlapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada KaštelaKlapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada KaštelaKlapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada KaštelaKlapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada KaštelaKlapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada KaštelaKlapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada KaštelaKlapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada KaštelaKlapa HRM-a 'Sv. Juraj' dobitnik godišnje nagrade grada Kaštela