Fotogalerija: Ministri Anušić i Bačić obišli gradilišta nakon potresa u Donjoj Stubici te novoizgrađeni most “Bailey”

Ministri Anušić i Bačić obišli gradilišta nakon potresa u Donjoj Stubici te novoizgrađeni most 'Bailey'Ministri Anušić i Bačić obišli gradilišta nakon potresa u Donjoj Stubici te novoizgrađeni most 'Bailey'Ministri Anušić i Bačić obišli gradilišta nakon potresa u Donjoj Stubici te novoizgrađeni most 'Bailey'Ministri Anušić i Bačić obišli gradilišta nakon potresa u Donjoj Stubici te novoizgrađeni most 'Bailey'Ministri Anušić i Bačić obišli gradilišta nakon potresa u Donjoj Stubici te novoizgrađeni most 'Bailey'Ministri Anušić i Bačić obišli gradilišta nakon potresa u Donjoj Stubici te novoizgrađeni most 'Bailey'Ministri Anušić i Bačić obišli gradilišta nakon potresa u Donjoj Stubici te novoizgrađeni most 'Bailey'Ministri Anušić i Bačić obišli gradilišta nakon potresa u Donjoj Stubici te novoizgrađeni most 'Bailey'Ministri Anušić i Bačić obišli gradilišta nakon potresa u Donjoj Stubici te novoizgrađeni most 'Bailey'