Fotogalerija: Održan Božićni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog

Održan Božićni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava LisinskogOdržan Božićni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava LisinskogOdržan Božićni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava LisinskogOdržan Božićni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava LisinskogOdržan Božićni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava LisinskogOdržan Božićni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava LisinskogOdržan Božićni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava LisinskogOdržan Božićni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava LisinskogOdržan Božićni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava LisinskogOdržan Božićni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog