Fotogalerija: Održana međunarodna vježba policijskih i vojnopolicijskih snaga

Održana međunarodna vježba policijskih i vojnopolicijskih snagaOdržana međunarodna vježba policijskih i vojnopolicijskih snagaOdržana međunarodna vježba policijskih i vojnopolicijskih snagaOdržana međunarodna vježba policijskih i vojnopolicijskih snagaOdržana međunarodna vježba policijskih i vojnopolicijskih snagaOdržana međunarodna vježba policijskih i vojnopolicijskih snagaOdržana međunarodna vježba policijskih i vojnopolicijskih snaga