Fotogalerija: Primopredaja ovlasti zapovijedanja 1. i 2. HRVCON-a u Poljskoj

Primopredaja ovlasti zapovijedanja 1. i 2. HRVCON-a u PoljskojPrimopredaja ovlasti zapovijedanja 1. i 2. HRVCON-a u PoljskojPrimopredaja ovlasti zapovijedanja 1. i 2. HRVCON-a u PoljskojPrimopredaja ovlasti zapovijedanja 1. i 2. HRVCON-a u PoljskojPrimopredaja ovlasti zapovijedanja 1. i 2. HRVCON-a u PoljskojPrimopredaja ovlasti zapovijedanja 1. i 2. HRVCON-a u Poljskoj