Fotogalerija: Primopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporu

Primopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporuPrimopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporuPrimopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporuPrimopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporuPrimopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporuPrimopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporu