Fotogalerija: Pripadnici Hrvatske vojske na međunarodnoj vojnoj vježbi “Brave Warrior 21” u Mađarskoj

Pripadnici Hrvatske vojske na međunarodnoj vojnoj vježbi 'Brave Warrior 21' u MađarskojPripadnici Hrvatske vojske na međunarodnoj vojnoj vježbi 'Brave Warrior 21' u MađarskojPripadnici Hrvatske vojske na međunarodnoj vojnoj vježbi Pripadnici Hrvatske vojske na međunarodnoj vojnoj vježbi Pripadnici Hrvatske vojske na međunarodnoj vojnoj vježbi 'Brave Warrior 21' u Mađarskoj