Fotogalerija: Saborski Odbor za obranu dao pozitivno mišljenje na projekte nabave za potrebe Oružanih snaga RH

Saborski Odbor za obranu dao pozitivno mišljenje na projekte nabave za potrebe Oružanih snaga RHSaborski Odbor za obranu dao pozitivno mišljenje na projekte nabave za potrebe Oružanih snaga RHSaborski Odbor za obranu dao pozitivno mišljenje na projekte nabave za potrebe Oružanih snaga RHSaborski Odbor za obranu dao pozitivno mišljenje na projekte nabave za potrebe Oružanih snaga RH