Fotogalerija: Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.

Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.Saborski Odbor za obranu prihvatio odluke o sudjelovanju HV-a u operacijama, misijama i aktivnostima u 2024.