Fotogalerija: Treća rotacija zračne sastavnice 36. HRVCON-a upućena na Kosovo

Treća rotacija zračne sastavnice 36. HRVCON-a upućena na KosovoTreća rotacija zračne sastavnice 36. HRVCON-a upućena na KosovoTreća rotacija zračne sastavnice 36. HRVCON-a upućena na KosovoTreća rotacija zračne sastavnice 36. HRVCON-a upućena na Kosovo