Fotogalerija: U Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijama

Foto: HRZ i PZO/ M. Karačić

U Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijamaU Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijamaU Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijamaU Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijamaU Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijamaU Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijamaU Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijamaU Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijamaU Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijamaU Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijamaU Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijamaU Zemuniku održana radionica za uporabu helikoptera u kopnenim operacijama