Fotogalerija: 8. hrvatski kontingent sudjelovao u vježbi Rifle Forge

8. hrvatski kontingent sudjelovao u vježbi Rifle Forge8. hrvatski kontingent sudjelovao u vježbi Rifle Forge8. hrvatski kontingent sudjelovao u vježbi Rifle Forge8. hrvatski kontingent sudjelovao u vježbi Rifle Forge8. hrvatski kontingent sudjelovao u vježbi Rifle Forge