Glavna planska konferencija za vježbu "Harpun 21" | Foto: HRM

Glavna planska konferencija za vježbu “Harpun 21”

U vojarni “Admiral flote Sveto Letica-Barba” u Splitu održana je Glavna planska konferencija za vojnu vježbu “Harpun 21”

U vojarni “Admiral flote Sveto Letica-Barba” u Splitu, u nazočnosti načelnika stožera-zamjenika zapovjednika Hrvatske ratne mornarice komodora Damira Dojkića, te predstavnika sudjelujućih snaga, u četvrtak, 10. lipnja 2021. održana je Glavna planska konferencija za vojnu vježbu “Harpun 21”. Konferenciji je prethodila radionica glavne planske skupine koja se održavala od 8. lipnja 2021.
U svojstvu Direktora Vježbe (EXDIR – Exercise Director), zamjenik zapovjednika Obalne straže RH kapetan bojnog broda Zoran Medvidović prezentirao je glavne ciljeve konferencije: potvrdu sudjelujućih snaga u vježbi te usuglašavanje i izradu završnog nacrta Plana vježbe (EXPLAN). U nastavku konferencije prezentiran je vremenski slijed svih aktivnosti sudjelujućih snaga tijekom vježbe.

Provedba vježbe s bojnim gađanjem “Harpun 21” (LIVEX) planirana je u području Srednjeg Jadrana na poligonu “Žirje”, vojnom vježbalištu “Zvizdulja” i vojnoj lokaciji “Zečevo”, početkom listopada 2021. godine. Uz Zapovjedništvo i postrojbe Hrvatske ratne mornarice u vježbi sudjeluje dio snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, dok će snage Hrvatske kopnene vojske, Zapovjedništva za potporu, Pukovnije Vojne policije i Zapovjedništva za kibernetički prostoru pružiti potporu u provedbi vježbe.

Glavni obučni događaj Hrvatske ratne mornarice provodi se s ciljem uvježbavanja zapovjedništava i snaga HRM-a te sudjelujućih snaga u procedurama planiranja i provedbe pomorskih operacija s težištem na združenom djelovanju u pomorskoj desantnoj operaciji.

Tijekom vježbe uvježbavat će se procedure operativnog razvoja uz poduzimanje svih mjera zaštite snaga, pomorskog desanta, demonstracije osnovnih taktičkih sposobnosti, trenažnog gađanja zračnog cilja s LPRS “Strela 2M”, spašavanje iz mora, topničkog gađanja ciljeva na moru s brodova, taktičkog manevriranja, zaštite snaga u luci, na sidrištu, otvorenom moru i priobalnim vodama, popune na moru, traganja i spašavanja, tegljenja havariranih brodova, provedbe elektroničkog ratovanja, prikupljanja i raspodjele obavještajnih podataka, operacija pomorskog presretanja, protuminskog pretraživanja ograničenog dijela akvatorija vrlo plitkih voda te signalne vježbe.

Za potrebe vježbe izradit će se scenarij temeljen na Uputi o vojnim vježbama OS RH na zemljopisnom području Srednjeg Jadrana, koji će za potrebe vježbe dijelom biti izmijenjen. Sadržaj scenarija biti će prilagođen ciljevima vježbe s bojnim gađanjem (LIVEX).