Helikopter PP NOS-a na požarištu u području Primorskog Doca

Transportni helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 29. kolovoza 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Primorskog Doca, 15 kilometara sjeverozapadno od Trogira, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je ugašen, a zahvatio je 1,5 hektara trave i makije.
Helikopter PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a na požarište je upućen s helidroma u Divuljama pored Trogira u 15,05 sati.
Nakon uspješno provedene zadaće helikopter se vratio nazad na matični helidrom i sletio u 15,55 sati. Na požarištu je djelovao 20 minuta i na požar ispustio 4 protupožarna vjedra, odnosno 8 tona vode.