Helikopter PP NOS-a na požarištu na otoku Čiovu

Transportni helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz sastava Protupožarnih namjenskih organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) angažiran je dana 28. kolovoza 2012. godine u aktivnostima gašenja požara u području između Trogira i Arbanije na otoku Čiovu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Požar je lokaliziran, a zahvatio je 15 hektara borove šume, trave i niskog raslinja.
Helikopter PP NOS-a OSRH angažiran je na temelju zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a na požarište je stigao u 19,55 sati s požarišta u području Šestanovca. Nakon 20 minuta djelovanja na požarištu i ispuštena 3 protupožarna vjedra, odnosno 6 tona vode, helikopter se morao zbog mraka vratiti na helidrom u Divuljama.