Helikopter PP NOS-a sudjelovao u obuci vatrogasaca

Helikopter Mi-8 MTV1 HRZ i PZO-a angažiran u Protupožarnim namjenski organiziranim snagama OS RH (PP NOS OS RH) sudjelovao je danas 29. svibnja 2012. godine u obučnim aktivnostima Državne intervencijske postrojbe Šibenik (DIP Šibenik) i pedeset vatrogasaca javnih vatrogasnih postrojbi Šibensko-kninske županije u Šibeniku.

U sklopu obuke, posada helikoptera HRZ i PZO-a je zajedno s instruktorima iz DIP Šibenik uvježbavala desantiranje vatrogasaca iz helikoptera brzim konopom i dopremanje vatrogasne opreme na požarište.

Zajednička uvježbavanja pripadnika PP NOS OS RH, DIP i vatrogasnih postrojbi za aktivnosti zaštite od požara planiraju se i provode na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini propisanom od strane Vlade RH.