Foto: Arhiva MORH

HRM na međunarodnoj vojnoj vježbi “ADRION LIVEX 11”

Hrvatska ratna mornarica sudjelovat će na međunarodnoj vojnoj vježbi “ADRION LIVEX 11“ koja će se održati u vremenu od 6. do 10. lipnja u luci Bar i akvatoriju Republike Crne Gore. Za potrebe vježbe bit će angažirana raketna topovnjača “Dubrovnik” (RTOP-42) sa posadom te jedan časnik HRM-a u provedbenom stožeru vježbe.

“ADRION LIVEX 11” je mornarička multilateralna vježba koja se provodi s ciljem poboljšanja interoperabilnosti i uvježbavanja procedura u planiranju i provedbi multinacionalnih operacija jačanja sigurnosti na moru, te jačanja suradnje zemalja Jadransko-jonske inicijative.

Na vježbi će sudjelovati mornaričke snage Crne Gore, Albanije, Grčke, Italije, Slovenije i Hrvatske u luci Bar, Crnogorskom teritorijalnom moru te u međunarodnim vodama.
Raketna topovnjača „Dubrovnik“ (RTOP-42) klase Helsinki duga je 45 metara, široka 8,9 metara, a dostiže brzinu od 32 čvora. Brod je u sastavu Flotile Hrvatske ratne mornarice od 2008. godine. Ulaskom brodova “Dubrovnik” i “Vukovar” klase Helsinki u operativnu uporabu HRM-a, povećane su protupovršinske sposobnosti podvodne detekcije.

Hrvatska ratna mornarica u 2011. godini, osim na međunarodnoj vojnoj vježbi „ADRION LIVEX 11“, sudjelovat će u još dvije međunarodne vojne vježbe “PHOENIX EXPRESS 11” i “ADRION CAX 11”.