Hrvatski sabor jednoglasno usvojio Zakon o službi u OSRH

Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o službi u Oružanim snagama RH sa 116 glasova

Hrvatski sabor na sjednici održanoj u petak, 13. prosinca 2019. jednoglasno je usvojio Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske sa 116 glasova.

Novim izmjenama Zakona o službi poboljšava se status i profesionalni razvoj vojnih osoba te se uređuju pitanja koja se odnose na prijam u službu, radi daljnjeg unaprjeđenja obrambenog sustava.

Zakonom su dodatno uređena pitanja pohvaljivanja i nagrađivanja.

U području izobrazbe povećana je dobna granica za upućivanje vojnih osoba na potrebnu razinu izobrazbe kako bi se ostvarili uvjeti za napredovanje u službi.

Kako djelatne vojne osobe ne mogu birati dužnosti i mjesto službe, profesionalni vojnik koji je na službi izvan mjesta svojeg prebivališta od 1. siječnja 2020. će imati pravo na naknadu troškova prijevoza za dva putovanja mjesečno iz mjesta službe u mjesto prebivališta.

S obzirom na slučaj stradavanja hrvatskog vojnika u misiji u inozemstvu prepoznata je potreba za doradom Zakona u tom dijelu, stoga Zakon sustavno uređuje problematiku ostvarivanja prava u slučajevima pogibije i teškog stradavanja vojnih osoba u obavljanju službe.

Također, Hrvatski sabor je usvojio Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske, čiji je cilj definiranjem poslova Obalne straže i ovlasti ovlaštenih osoba regulirati sva pitanja vezana za funkcioniranje Obalne straže. Zakon uređuje i postupanja vezana uz nadzor morskog ribarstva, nadzor sigurnosti plovidbe, zaštitu morskog okoliša, zaštitu prirode i kulturne baštine