Interni oglas za popunu dužnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Na temelju članka 52. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 5/15, 50/16 i 30/18) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

1.    Vojni savjetnik Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, Ujedinjenim narodima i međunarodnim organizacijama i vojni izaslanik Republike Hrvatske u Republici Austriji i Slovačkoj Republici sa sjedištem u Beču, ustrojbeni čin: brigadir

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društveni smjer ili humanistički smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer
 • znanje njemačkog jezika: STANAG 2222
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • najmanje treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe
 • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET

Poželjni uvjeti:

 • međunarodni tečajevi iz područja diplomacije
 • radno isustvo na poslovima međunarodne obrambene suradnje
Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: siječanj 2020.
2.    vojni izaslanik Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj i Portugalskoj Republici sa sjedištem u Parizu, ustrojbeni čin: brigadir

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društveni smjer ili humanistički smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer
 • znanje francuskog jezika: STANAG 3333
 • znanje engleskog jezika: STANAG 2222
 • najmanje treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe
 • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET

Poželjni uvjeti:

 • međunarodni tečajevi iz područja diplomacije
 • radno iskustvo na poslovima međunarodne obrambene suradnje

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: veljača 2020.

3.    vojni izaslanik Republike Hrvatske u Republici Turskoj i Republici Azerbajdžan sa sjedištem u Ankari, ustrojbeni čin: brigadir

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društveni smjer ili humanistički smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • najmanje treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe
 • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET

Poželjni uvjeti:

 • međunarodni tečajevi iz područja diplomacije
 • radno iskustvo na poslovima međunarodne obrambene suradnje

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: lipanj 2020.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s pitanjima vezanim uz dužnost.
Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.