Interni oglas za popunu dužnosti Analitičar operacija u kibernetičkom prostoru (Cyberspace Operations Analyst), OF-3, Cyberspace Directorate, SHAPE, NCS Trial Structure, Mons, Kraljevina Belgija

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje 

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti 

Analitičar operacija u kibernetičkom prostoru (Cyberspace Operations Analyst), OF-3, Cyberspace Directorate, SHAPE, NCS Trial Structure, Mons, Kraljevina Belgija

Uvjeti:

  • osobni čin: satnik – bojnik
  • znanje engleskog jezika: SLP 3333
  • sigurnosni certifikat: COSMIC TOP SECRET/A
  • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Dužnost se popunjava u trajanju od tri godine. 

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s pitanjima vezanim uz dužnost.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa.