Interni oglas za popunu dužnosti MSAP TC

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti MSAP TC

1. MSAP Budget/Finance Officer, OF-2/OF-3 ili civilni ekvivalent

Uvjeti:

 • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET
 • znanje engleskog jezika: SLP 2222 ili ALCPT 85%
 • da za vrijeme službe u inozemstvu neće ispuniti uvjete za prestanak službe po sili zakona u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz mirovinskog osiguranja
 • ostali uvjeti predviđeni opisom poslova

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: siječanj 2024., na razdoblje do četiri godine.

2. MSAP Administration/Crypto NCO, OR-7/OR-6/OR/5

Uvjeti:

 • Rod: ratno zrakoplovstvo/pješaštvo
 • sigurnosno uvjerenje: NATO SECRET
 • znanje engleskog jezika: SLP 2222 ili ALCPT 85%
 • da za vrijeme službe u inozemstvu neće ispuniti uvjete za prestanak službe po sili zakona u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz mirovinskog osiguranja DVO
 • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: siječanj 2024., na razdoblje do četiri godine.

3. Dužnost: Logistički dočasnik – vozač (MSAP TC Logistic NCO/Driver), OR-5/OR-7

Uvjeti:

 • sigurnosno uvjerenje: NATO CONFIDENTIAL
 • znanje engleskog jezika: SLP 2222 ili ALCPT 85%
 • da za vrijeme službe u inozemstvu neće ispuniti uvjete za prestanak službe po sili zakona u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz mirovinskog osiguranja DVO
 • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: prosinac 2023., na razdoblje do četiri godine.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Ukoliko se kandidati prijavljuju na više dužnosti potrebno je za svaku od tih dužnosti dostaviti zasebnu prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave u “Hrvatskom vojniku”.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozivani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (STANAG test vrijedi tri godine od testiranja, ALCPT test vrijedi godinu dana od testiranja), odnosno dokaz o istom dostaviti do zaključenja internog oglasa.