Interni oglas za popunu dužnosti nacionalnog vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri Savezničkom zapovjedništvu za transformacije

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 
 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 
 

INTERNI OGLAS

 

za popunu dužnosti nacionalnog vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri Savezničkom zapovjedništvu za transformacije (ALLIED COMMAND TRANSFORMATION)

Dužnost: nacionalni vojni predstavnik RH,
ustrojbeni čin: brigadir

Uvjeti:

 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333 ili ALCPT 85%,
 • završena treća razina slijedno-rastuće izobrazbe za časnike – Intergranska zapovjedno- stožerna škola
 • sigurnosni certifikat: COSMIC TOP SECRET/ATOMAL
 • najmanje 6 godina radnog iskustva na zapovjednim/voditeljskim dužnostima na razini granskog zapovjedništva ili više razine
 • iskustvo u području obrambenog planiranja i transformacije
 • iskustvo u NATO poslovima

Dopunski (poželjni) uvjeti:

 • prethodno iskustvo rada u području obrambenog planiranja
 • prethodno iskustvo rada u području međunarodne obrambene i vojne suradnje

Opis poslova:

 • rukovodi i zapovijeda radom Nacionalnog vojnog predstavništva RH pri ACT
 • predstavlja RH i sudjeluje u radu koordinacijskih tijela ACT
 • zastupa interese RH u koordinacijskim tijelima drugih organizacijskih cjelina NATO-a u ACT-u,
 • surađuje sa strukturama ACT-a i njihovim podređenim institucijama.
 • prati rad i obavlja stručnu analizu transformacijskih procesa te ključnih aktivnosti ACT-a i o tome izvješćuje Ministarstvo obrane RH, Glavni stožer OS RH i Vojno predstavništvo RH pri NATO i EU;
 • promovira i prezentira nacionalna stajališta i obavještava ACT o nacionalnim transformacijskim aktivnostima koje se poduzimaju u područjima obrambene politike i planiranja, budućih vojnih sposobnosti i operacija, logistike, obuke i izobrazbe, razvoja i istraživanja

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: ožujak 2023. s trajanjem mandata najdulje do četiri godine.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave internog oglasa u “Hrvatskom vojniku”.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozivani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (STANAG test vrijedi tri godine od testiranja, ALCPT test vrijedi godinu dana od testiranja), odnosno dokaz o istom dostaviti do zaključenja internog oglasa.