Interni oglas za popunu dužnosti u NATO Communications and Information Agency (NCIA), Mons, Kraljevina Belgija

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS
 
za popunu dužnosti u NATO Communications and Information Agency (NCIA), Mons, Kraljevina Belgija

1. NATO Communications and Information Agency (NCIA), Mons, Kraljevina Belgija

Dužnost: Stožerni časnik (Exercises), OF-3, PE Post Nr. NOX MEB 0020, Exercises Branch

Uvjeti:

– osobni čin: satnik-bojnik
– znanje engleskog jezika SLP 3333
– sigurnosni certifikat: COSMIC TOP SECRET
– ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na Glavnom portalu MORH-a i OS RH u sustavu „LOTUS“.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozivani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (STANAG test vrijedi tri godine od testiranja), odnosno dokaz o istom dostaviti do zaključenja internog oglasa.