Interni oglas za popunu dužnosti u RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju sa sjedištem u Rakitju

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

 1. Čelnik Odjela za potporu (Chief of Service Branch), OF-4, RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju, Rakitje
  Uvjeti:
  – znanje engleskog jezika: SLP 3333 ili ALCPT 85%,
  – iskustvo na stožernim dužnostima

  Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: veljača 2020. na razdoblje od tri godine

 2. Čelnik administrativno financijskog odjela, OF-3 – OF4, RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju, Rakitje
  Uvjeti:
  – znanje engleskog jezika: SLP 3332 ili ALCPT 85%
  – voditeljsko iskustvo na poslovima financijske i logističke struke ili administrativnim poslovima
  – ostali uvjeti predviđeni opisom posla

  Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: kolovoz 2020. na razdoblje od tri godine

 3. Časnik/djelatnik za provedbu programa (SSR – reforme sigurnosnog sustava), OF-3 – OF-5, Centar za sigurnosnu suradnju, Rakitje
  Uvjeti:
  – znanje engleskog jezika SLP 3232 ili ALCPT 85%
  – iskustvo u radu iz područja obrambene politike
  – ostali uvjeti predviđeni opisom posla

  Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: lipanj 2020. na razdoblje od tri godine

 4. Viši stručni referent za materijalno financijsko poslovanje, OR-6 – OR-9, RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju, Rakitje
  Uvjeti:
  – znanje engleskog jezika SLP 2222 ili ALCPT 75%
  – iskustvo u području financijskog poslovanja
  – ostali uvjeti predviđeni opisom posla

  Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2020. na razdoblje od tri godine

 5. Programme Leader for C-WMD Network, OF-4 – OF-5, RACVIAC, Centar za sigurnosnu suradnju, Rakitje
  Uvjeti:
  – znanje engleskog jezika SLP 3333 ili ALCPT 85%
  – iskustvo u radu iz područja obrambene politike
  – ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest će se individualni razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s pitanjima vezanim uz dužnost.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.