Interni oglas za popunu NATO dužnosti u 2021. godini

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu NATO dužnosti u 2021. godini

 

1. NATO Military Police Centre of Excellence (NATO MP COE), Bydgoszcz, Republika Poljska

Dužnost: stožerni časnik (Analyst/Instructor), OF-3 / OF-4 MP, ETR 003

Uvjeti:

  • rod: vojno-policijski
  • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
  • sigurnosni certifikat: NATO i EU SECRET
  • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: kolovoz 2021.

2. NATO CIS Group, 1st NATO Signal Battalion, Command Group, S3, Wesel, SR Njemačka, ODN GOX 0200

Dužnost: stožerni časnik (Training and Exercise, Movement Plans), OF-2

Uvjeti:

  • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
  • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
  • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2021.

3. NATO Support and Procurement Agency (NSPA), Cappellen, Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Dužnost: časnik za vezu, OF-3 – OF-5

Obvezni uvjeti:

  • znanje engleskog jezika STANAG 3232
  • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
  • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave u “Hrvatskom vojniku”.