Interni oglas za popunu NATO dužnosti u MARCOM HQ

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19 i 158/23) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu NATO dužnosti u MARCOM HQ

1. Branch Head (Shipping Operations)/Deputy NSC, OF-4, Operations Directorate, Maritime Operations (General), NATO Shipping Centre, MARCOM HQ, Northwood, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, Post Nr. OMC-OSSX 0010

Uvjeti:

  • pripadnost rodu: mornarica
  • znanje engleskog jezika: SLP 3333
  • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
  • da za vrijeme službe u inozemstvu neće ispuniti uvjete za prestanak službe po sili zakona u skladu s zakonom kojim se uređuju prava iz mirovinskog osiguranja DVO
  •  ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2024., na rok do četiri godine.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na Glavnom portalu MORH-a i OSRH u sustavu “LOTUS”

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozivani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (STANAG test vrijedi tri godine od testiranja), odnosno dokaz o istom dostaviti do zaključenja internog oglasa.