Interni oglas za popunu NATO i EUMS dužnosti u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu NATO i EUMS dužnosti u 2022. godini

 

1. SAVEZNIČKO ZAPOVJEDNIŠTVO ZA OPERACIJE, SHAPE, Mons, Belgija

Dužnost: Staff Officer (CIMIC), Partnerships Directorate, J9, Cooperation and Liaison Division, OF-4, OSC MJJX 0050

Uvjeti:

 • osobni čin: bojnik – pukovnik
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2022.

2. SAVEZNIČKO ZAPOVJEDNIŠTVO ZA OPERACIJE, SHAPE, Mons, Belgija

Dužnost: stožerni dočasnik (Staff Assistant – Administration), J8, OR-7, OSC BXX 0030

Uvjeti:

 • osobni čin: narednik – nadnarednik
 • druga razina slijedno rastuće dočasničke izobrazbe
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3322
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2022.

3. Joint Force Command HQ Brunssum, Nizozemska

Dužnost: voditelj Odjela (Section Head – Joint Mil Functions Int Assessment), Operations Directorate, J2 Division, Intelligence (General) OF-4, OJN OIAF 0010

Uvjeti:

 • osobni čin: pukovnik
 • treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe
 • iskustvo u obavještajnom funkcionalnom području
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3333
 • sigurnosni certifikat: COSMIC TOP SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2022.

4. SAVEZNIČKO ZAPOVJEDNIŠTVO ZA TRANSFORMACIJE – SACT HQ, Norfolk, SAD

Dužnost: stožerni časnik (NATO Strategic Plans and Policy), DCOS Strategic Plans and Policy, Strategic and Policy Branch, OF-4, TSC PPX 0150

Uvjeti:

 • osobni čin: bojnik – pukovnik
 • znanje engleskog jezika: SLP 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • završena Zapovjedno stožerna izobrazba
 • iskustvo na poslovima planiranja na strateškoj razini
 • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja: travanj – srpanj 2022.

5. NATO Communications and Information Agency (NCIA), Mons, Kraljevina Belgija

Dužnost: Stožerni časnik (Exercises), OF-3, PE Post Nr. NOX MEB 0020, Exercises Branch

Uvjeti:

 • osobni čin: satnik-bojnik
 • znanje engleskog jezika SLP 3333
 • sigurnosni certifikat: COSMIC TOP SECRET
 • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja: srpanj 2022.

6. HQ Multinational Corps Northeast, MNC NE, Szczecin, Republika Poljska

Dužnost: stožerni časnik (Reports), OF-3

Uvjeti:

 • osobni čin: satnik-bojnik
 • znanje engleskog jezika: SLP 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • iskustvo u poslovima izrade operativnih planova i zapovjedi kao i taktičkih koncepata i procedura
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2022.

7. Joint Analysis and Lessons Learned Centre (JALCC), Monsanto – Lisabon, Portugalska Republika

Dužnost: stožerni časnik (Lessons Learned), OF-4

Uvjeti:

 • osobni čin: bojnik – pukovnik
 • znanje engleskog jezika: SLP 3333
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET
 • ostali uvjeti propisani opisom poslova (NATO Job Description)

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: srpanj 2022.

8. European Union–Military Staff (EUMS), Bruxelles, Kraljevina Belgija

Dužnost: provedbeni časnik (Senior Analyst), OF-4, IND-24, INT, Intelligence Production

Uvjeti:

 • osobni čin: bojnik – pukovnik
 • znanje engleskog jezika: SLP 3333
 • sigurnosni certifikat: SECRET
 • ostali uvjeti predviđeni opisom posla

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: lipanj – srpanj 2022.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave u “Hrvatskom vojniku”.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozivani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (ALCPT test vrijedi godinu dana od testiranja, STANAG test vrijedi tri godine od testiranja). Ako traženo nemaju u trenutku podnošenja prijave, a ispunjavaju ostale uvijete, upućujemo kandidate da preko svojih ustrojstvenih cjelina organiziraju testiranje engleskog jezika te dostave rezultate istog najkasnije do trenutka objave poziva za razgovor pred povjerenstvom.