Interni oglas za popunu radnih mjesta u Upravi za materijalne resurse Sektoru za potporu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Temeljem članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke II. Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora kandidata za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta na temelju internog oglasa, KLASA: 023-03/14-03/1, URBROJ: 512-01-14-103 od 19. veljače 2014., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

 

za popunu radnih mjesta u Upravi za materijalne resurse
Sektoru za potporu, usluge i kontrolu kvalitete u Službi za prijam i kontrolu kvalitete

 

 

1. Služba za prijam i kontrolu kvalitete, Odjel za razvoj sustava kvalitete

VODITELJ ODJELA

Uvjeti:

 • Ustrojbeni čin: brigadir
 • Ustrojbeni VSSp: D01PC63
 • Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, tehnički smjer, društveni smjer ili prirodni smjer
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Posebna vojna znanja

2. Služba za prijam i kontrolu kvalitete, Odjel za osiguranje kvalitete

VODITELJ ODJELA

Uvjeti:

 • ustrojbeni čin: brigadir
 • Ustrojbeni VSSp: D01PC63
 • Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, tehnički smjer, društveni smjer ili prirodni smjer
 • Znanje engleskog jezika

3. Služba za prijam i kontrolu kvalitete, Odjel za osiguranje kvalitete

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA NAORUŽANJE

Uvjeti:

 • Ustrojbeni čin: pukovnik
 • Ustrojbeni VSSp: D31PC52
 • Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društveni smjer, tehnički smjer, ili biomedicinski smjer
 • znanje stranog jezika

4. Služba za prijam i kontrolu kvalitete, Odjel za osiguranje kvalitete

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ELEKTRONIČKE SUSTAVE I ELEKTRONIČKA SREDSTVA

Uvjeti:

 • Ustrojbeni čin: bojnik
 • Ustrojbeni VSSp: D31PC42
 • Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehnički smjer ili društveni smjer
 • znanje engleskog jezika
 • druga razina slijedno-rastuće izobrazbe za časnike

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave oglasa u „Hrvatskom vojniku“.