Interni oglas za popunu radnog mjesta u Samostalnoj službi za vojni zračni i pomorski promet Odjelu za vojni pomorski promet

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora kandidata za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta na temelju internog oglasa i javnog natječaja, KLASA: 023-03/22-03/1, URBROJ: 512-01-22-531 od 1. srpnja 2022., objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta u Samostalnoj službi za vojni zračni i pomorski promet Odjelu za vojni pomorski promet

  1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA POMORSKU SIGURNOST, 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • Ustrojbeni čin: kapetan fregate
  • Ustrojbeni VSSp: D14PC53
  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehnički smjer ili prirodni smjer ili društveni smjer
  • znanje engleskog ili njemačkog jezika

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.