Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za proračun, financije i informacijske sustave, Sektoru za informacijske i komunikacijske sustave

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora kandidata za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta na temelju internog oglasa i javnog natječaja, KLASA: 023-03/22-03/1, URBROJ: 512-01-22-531 od 1. srpnja 2022., objavljuje

 

INTERNI OGLAS

 

za popunu radnog mjesta u Upravi za proračun, financije i informacijske sustave, Sektoru za informacijske i komunikacijske sustave, Službi za planiranje, normizaciju i informacijske sustave, Odjelu za integraciju i informatičku potporu

  • VODITELJ ODJELA, 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • Ustrojbeni čin: brigadir
  • Ustrojbeni VSSp: D18PC63
  • preddiplomski i diplomski sveučilišni sudij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili prirodni smjer ili tehnički smjer
  • poznavanje engleskog jezika ili njemačkog jezika

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.