Interni oglas za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista u OSRH

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i članka 10. Pravilnika o vojnim specijalistima (Narodne novine, br. 41/17), a u skladu s Popisom posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista u Oružanim snagama (KLASA: 033-01/20-01/1, URBROJ: 512-06-20-18 od 23. studenog 2020.), objavljuje

 

INTERNI OGLAS

ZA POPUNU USTROJBENIH MJESTA VOJNIH SPECIJALISTA U OSRH

HRVATSKA KOPNENA VOJSKA

TOPNIČKO-RAKETNA PUKOVNIJA

1. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: D31AS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: BJELOVAR – 1 izvršitelj (redni broj 46 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS – mehaničar za topničko naoružanje)
2. TEHNIČAR ZA VOZILA, VSSp: D31BS31, narednik vojni specijalist, mjesto službe: BJELOVAR – 1 izvršitelj (redni broj 59 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS – mehaničar za vozila na kotačima)

SREDIŠTE ZA BORBENU OBUKU

3. DOKTOR DENTALNE MEDICINE, VSSp: D33BS91, bojnik vojni specijalist, mjesto službe: SLUNJ – 1 izvršitelj (redni broj 35 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)

HRVATSKO RATNO ZRAKOPLOVSTVO

91. KRILO

4. ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR, VSSp: D31HS41, nadnarednik vojni specijalist, mjesto službe: VELIKA GORICA – 1 izvršitelj (redni broj 81 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
5. ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR, VSSp: D31IS31, narednik vojni specijalist, mjesto službe: VELIKA GORICA – 1 izvršitelj (redni broj 83 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)

ZAPOVJEDNIŠTVO ZA POTPORU

LOGISTIČKO OPERATIVNO SREDIŠTE

6. ČASNIK ZA ENERGETSKE TVARI, VSSp: D31CS71, natporučnik vojni specijalist, mjesto službe: ZAGREB – 1 izvršitelj (redni broj 17 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)

REMONTNI ZAVOD

7. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: D31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: ZAGREB – 1 izvršitelj (redni broj 45 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS – mehaničar za pješačko naoružanje)
8. DOČASNIK ZA ODRŽAVANJE (Tehničar za vozila), VSSp: D31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: ZAGREB – 3 izvršitelja (redni broj 58 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS – mehaničar za vozila na gusjenicama)
9. DOČASNIK ZA ODRŽAVANJE (Tehničar za vozila), VSSp: D31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: ZAGREB – 2 izvršitelja (redni broj 58 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS – mehaničar za vozila na kotačima)
10. TEHNIČAR SPECIJALIZIRANI-DEFEKTANT, VSSp: D31BS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: ZAGREB – 2 izvršitelja (redni broj 56 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)

VOJNO ZDRAVSTVENO SREDIŠTE

11. VETERINARSKI TEHNIČAR, VSSp: D33CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: ZAGREB – 1 izvršitelj (redni broj 112 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
12. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: D33AS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: GOSPIĆ – 1 izvršitelj (redni broj 106 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)

BOJNA ZA OPĆU LOGISTIČKU POTPORU

13. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: D31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: BENKOVAC – 1 izvršitelj (redni broj 45 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS – mehaničar za pješačko naoružanje)
14. TEHNIČAR ZA NAORUŽANJE, VSSp: D31AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: BENKOVAC – 1 izvršitelj (redni broj 45 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS – mehaničar za PZ topničko naoružanje)

ORKESTAR ORUŽANIH SNAGA

15. GLAZBENIK SOLIST, VSSp: D42PS81, satnik vojni specijalist, mjesto službe: SPLIT – 1 izvršitelj (redni broj 39 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
16. GLAZBENIK PRVI PULT, VSSp: D42AS11, skupnik vojni specijalist, mjesto službe: ZAGREB – 1 izvršitelj (redni broj 115 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)

BOJNA ZA OPSKRBU

17. PIROTEHNIČAR TEHNIČKE SLUŽBE, VSSp: D31CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: SLUNJ – 1 izvršitelj (redni broj 63 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
18. PIROTEHNIČAR TEHNIČKE SLUŽBE, VSSp: D31CS31, narednik vojni specijalist, mjesto službe: DARUVAR – 1 izvršitelj (redni broj 63 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
19. RAKETNI TEHNIČAR, VSSp: D31KS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: DARUVAR – 1 izvršitelj (redni broj 87 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
20. RAKETNI TEHNIČAR, VSSp: D31KS31 D31KS21, narednik vojni specijalist, mjesto službe: TRBOUNJE – 2 izvršitelja (redni broj 88 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)

PRISTOŽERNE POSTROJBE GSOS

ZAPOVJEDNIŠTVO ZA KIBERNETIČKI PROSTOR

21. ČASNIK ZA INFORMATIKU, VSSp: D18PS71, natporučnik vojni specijalist, mjesto službe: ZAGREB – 1 izvršitelj (redni broj 2 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
22. DOČASNIK ZA KORISNIČKU POTPORU, VSSp: D18CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: SLUNJ – 1 izvršitelj (redni broj 10 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
23. DOČASNIK ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE, VSSp: D18AS31, narednik vojni specijalist, mjesto službe: VELIKA GORICA – 1 izvršitelj (redni broj 1 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
24. TEHNIČAR ZA SREDSTVA VEZE, VSSp: D31LS31, narednik vojni specijalist, mjesto službe: VELIKA GORICA – 1 izvršitelj (redni broj 101 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)

OBAVJEŠTAJNA PUKOVNIJA

25. DOČASNIK ZA BESPOSADNE SUSTAVE, VSSp: D22CS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: PULA – 1 izvršitelj (redni broj 37 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)

Stručna sprema i uvjeti za popunu navedenih ustrojbenih mjesta vojnih specijalista navedeni su u Popisu posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista u Oružanim snagama (KLASA: 033-01/20-01/1, URBROJ: 512-06-20-18 od 23. studenog 2020.).

Personalni djelatnici ustrojstvenih jedinica dužni su navedeni Popis dati na uvid svim zainteresiranim kandidatima.

Jedan kandidat može se javiti na više ustrojbenih mjesta vojnih specijalista.

Ustrojbena mjesta navedena u ovom oglasu, u skladu s odredbom članka 46. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, popunjavaju se prijmom osoblja iz kategorije vojnika/mornara, dočasnika, časnika, službenika i namještenika.

Kandidati moraju, osim propisanih uvjeta, ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama RH (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19).

Zainteresirani kandidati prijave na interni oglas s dokumentima koji dokazuju da ispunjavaju sve propisane uvjete za prijam u kategoriju vojnog specijalista dostavljaju poštom, kao preporučenu pošiljku, Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb, 30 dana od dana objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.